Gayrimenkul ve Kira Hukuku alanında yoğun olarak faaliyet gösteren Hukuk Büromuz, gayrimenkul satım, kira ve satış vaadi ile inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, gayrimenkul üzerinde ipotek tesisi ve ipoteğin fekki, her türlü ayni hakkın tasarrufuna ilişkin gerekli hukuki belgelerin hazırlanması ve ayrıca otel, alışveriş merkezi ve benzeri hizmetlerinsunulduğu alanlarda profesyonel hizmet sağlayıcı ile mal sahibi arasında gayrimenkulün idare ve yönetimine ilişkin olarak yapılan yönetim sözleşmelerinin düzenlenmesi, gayrimenkul mülkiyetinden ve kira ilişkisinden kaynaklanan hukuki ihtilafların takip edilmesi, yetkili mercilere yapılacak başvurular ile izinlerin alınmasının müvekkil adına takibi dahil olmak üzere müvekkilin ihtiyaç duyabileceği çeşitli konularda hukuki hizmet vermektedir.

Arakadaşınla paylaş!