Sigorta Hukuku, Yaman Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak ana uzmanlık alanlarımızdan birisidir. Bu kapsamda, Hukuk Büromuz sektörün önde gelen birçok sigorta kuruluşuna her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.
Davaların takibi, Türkçe ve İngilizce raporlamaların yapılması, dosyaların sulh ile sonuçlandırılması, toplu dosya devralınması ve hızlı bir şekilde muallak rakamlarının eritilmesi gibi birçok konuda hızlı ve kaliteli bir hizmet sunan Hukuk Büromuz; Türkiye genelinde 95 farklı lokasyonda kurmuş olduğu avukat ağı ile ülke genelinde müvekkillerine geniş bir yelpazede farklı çözüm önerileri getirmektedir.

Arakadaşınla paylaş!