Hukuk Büromuz, her türlü alacağın takibi işlemlerinde müvekkillerine hukuki destek sunmaktadır. Hukuk Büromuzun icra ve iflas hukukuyla ilgili hizmetleri, alacakların tahsiline yönelik gerekli işlem ve takiplerin yapılması, müvekkillerimizin haksız başlatılan takiplerde hak ve menfaatlerinin korunması, mahkemeler ve diğer kurumlar nezdinde temsilinin sağlanması, Şirketlere ve hukuken tacir durumundaki kişilere iflas hukuku anlamında her türlü hukuki yardımın sağlanmasıdır.
Dernekler Hukuku
Sosyal girişim ve sosyal girişimci, sosyal inovasyon kavramlarının kullanımının giderek yaygınlaştığı ve sivil toplum anlayışının gün geçtikçe değiştiği bir dönemde, Hukuk Büromuz sivil toplum kuruluşlarının kurulması aşamasında ve sonrasında gerek duyabilecekleri her türlü hukuki desteği müvekkillerine sunmaktadır.

Arakadaşınla paylaş!